#olga90

Sbírka Dárek pro Olgu

Světlo dobré vůle, které v lidech probouzela Olga Havlová, můžete s námi nést dál. Přispějte do sbírky Dárek pro Olgu založené k jejím nedožitým 90. narozeninám. Pomozte potřebným tak, jak by to udělala i paní Olga.

Chci přispět

Podejte pomocnou ruku těm, kteří to nejvíc potřebují. Přispějte a společně tak pomůžeme seniorům, dlouhodobě nemocným a lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

 
Olga Havlová ilustrace

O sbírce

Olga Havlová, zakladatelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se vždy snažila pomáhat lidem nemocným, opuštěným, žijícím v nedůstojných podmínkách. Letos by oslavila své 90. narozeniny. Při této příležitosti jsme uspořádali sbírku, díky které chceme vybrat symbolických 900 000 korun na pomoc znevýhodněným lidem. Úspěšné dosažení cílové částky a následné rozdělení mezi potřebné by bylo pro Olgu tím nejlepším narozeninovým dárkem.

šipka odkaz / link arrow

Olga je tu s námi

Sbírka je součástí celostátní kampaně Olga je tu s námi, která připomíná významné výročí Olgy Havlové. V průběhu celého roku si budeme připomínat odkaz paní Olgy na mnoha akcích po celé České republice. Již v březnu zazní na slavnostním benefičním koncertě premiéra Písně pro Olgu, kterou k poctě Olgy Havlové složila Aneta Langerová. Tuto píseň pak uslyšíme v podání místních sborů na desítkách setkání u Stromů Olgy Havlové.

V den výročí narození paní Olgy 11. července 2023 bude biskup Václav Malý sloužit mši svatou v Týnském chrámu. V průběhu celého roku budou k vidění výstavy fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“ po celém Česku.

Aneta Langerová Píseň pro Olgu

Poslechněte si Píseň pro Olgu na Supraphonline, Spotify, Apple Music apod. Výtěžek z písně bude věnován Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové prostřednictvím sbírky Dárek pro Olgu.

Poslechnout píseň

Komu pomáháme

Pomáháme potřebným již více než tři desítky let, a to díky vám! Naše společná pomoc míří na děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním, seniory, lidi nevyléčitelně nemocné či na ty, kteří se ocitli v sociální nouzi. Děkujeme za vaši pomoc a dobrou vůli!

více informací / more information

Pomocná ruka lidem v nouzi

Pomáháme všem, kteří se ocitli mimo mantinely „obyčejného života“, začlenit se zpět do společnosti.

více informací / more information

Stipendia znevýhodněným studentům

Odstraňujeme bariéry v přístupu ke vzdělání mladých lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

více informací / more information

Integrace dětí a dospělých s handicapem do společnosti

Přispíváme na nákup zdravotnických pomůcek a podporujeme sociální služby určené pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním.

více informací / more information

Pomoc lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou

Pomáháme zajistit ubytování a odborné služby lidem, kteří se octli na ulici.

více informací / more information

Aktivní a důstojné stáří

Podporujeme domácí péči, přispíváme na vybavení půjčoven zdravotnických pomůcek, financujeme vzdělávání pracovníků sociálních služeb.

více informací / more information

Pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím

Podporujeme dostupnou a kvalitní paliativní péči pro pacienty trpící nevyléčitelným onemocněním a jejich rodiny.

Citát uvozovky

Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.

Olga Havlová podpis
Chci přispět