#olga90

Sbírka pro Olgu

Světlo dobré vůle, které v lidech probouzela Olga Havlová, můžete s námi nést dál. Přispějte do sbírky a pomozte potřebným tak, jak to dělala i paní Olga. Děkujeme za vaši pomoc a dobrou vůli.

Chci přispět

Podejte pomocnou ruku těm, kteří to nejvíc potřebují. Přispějte a společně tak pomůžeme seniorům, dlouhodobě nemocným a lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

 
Olga Havlová ilustrace

Olga Havlová

Olga rozená Šplíchalová se narodila v roce 1933 v početné rodině v Praze na Žižkově a prožila dosti tvrdé dětství. Po škole pracovala jako účetní, skladnice, prodavačka, v 60. letech byla uvaděčkou v Divadle Na zábradlí. V padesátých letech se seznámila se svým budoucím manželem, Václavem Havlem. Podporovala ho v disidentské činnosti a sama se do této činnosti také aktivně zapojovala, zejména pak v době, kdy byl Havel vězněn. Počátkem roku 1990 založila s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle.

Olga Havlová se celý život neúnavně věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz zanechala i nadaci, kterou založila.

šipka odkaz / link arrow

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Paní Olga jako zakladatelka organizace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes.

Aktuality z činnosti

Komu pomáháme

Pomáháme potřebným již více než tři desítky let, a to díky vám! Naše společná pomoc míří na děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním, seniory, lidi nevyléčitelně nemocné či na ty, kteří se ocitli v sociální nouzi. Děkujeme za vaši pomoc a dobrou vůli!

více informací / more information

Pomocná ruka lidem v nouzi

Pomáháme všem, kteří se ocitli mimo mantinely „obyčejného života“, začlenit se zpět do společnosti.

více informací / more information

Stipendia znevýhodněným studentům

Odstraňujeme bariéry v přístupu ke vzdělání mladých lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

více informací / more information

Integrace dětí a dospělých s handicapem do společnosti

Přispíváme na nákup zdravotnických pomůcek a podporujeme sociální služby určené pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním.

více informací / more information

Pomoc lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou

Pomáháme zajistit ubytování a odborné služby lidem, kteří se octli na ulici.

více informací / more information

Aktivní a důstojné stáří

Podporujeme domácí péči, přispíváme na vybavení půjčoven zdravotnických pomůcek, financujeme vzdělávání pracovníků sociálních služeb.

více informací / more information

Pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím

Podporujeme dostupnou a kvalitní paliativní péči pro pacienty trpící nevyléčitelným onemocněním a jejich rodiny.

Citát uvozovky

Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.

Olga Havlová podpis
Chci přispět

Hlavní mediální partneři

Česká televizeČeský rozhlas

Mediální partneři

Radio 1Kino PilotůKino LucernaAgentura ProVásCopy General
Kino AeroBio OkoKino SvětozorKino PřítomnostScala univerzitní knihovnaBio Central

Hlavní mediální partneři

Česká televizeČeský rozhlas

Mediální partneři

Radio 1Kino PilotůKino LucernaAgentura ProVás
Copy GeneralKino AeroBio OkoKino Světozor
Kino PřítomnostScala univerzitní kinoBio central

Hlavní mediální partneři

Česká televizeČeský rozhlas

Mediální partneři

Radio 1Kino PilotůKino LucernaAgentura ProVás
Copy GeneralKino AeroBio OkoKino Světozor
Kino PřítomnostScala univerzitní kinoBio Central